Disclaimer

De gegevens, bestanden, foto's en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Julie All Fashion. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julie All Fashion. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

 

Julie All Fashion streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of door derden. Julie All Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuiste informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.

 

Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. Julie All Fashion is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die door gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.